Те настояват за данъчни преференции от държавата, за да съживят и жилищното строителство у нас.

Ниската покупателна способност на българина, пренасища пазара с нови, почти непродаваеми жилища, а това ограничава и продажбите на строителни материали, обясняват от бранша. Прогнозират същото и за строителството на бизнесцентровете. За половин година застроената площ на тези сгради е над 70 хиляди квадратни метра. Проектите за повечето от тях са на родни архитекти.

"Законът за авторското право не ни защитава достатъчно, за да може да защитаваме после вече построените наши сгради", казва арх. Тодор Личев, Съюз на архитектите в българия.

До 20 процента от брутния вътрешен пордукт се падат на строителството. Същевременно фирмите в бизнеса са над 3 хиляди.

За да се активизират вътрешните инвестиции в строителство, предприемачите искат облекчено кредитиране и намаление на ставките по ДДС. Смятат, че чуждите инвеститори са възпрепятствани да влагат парите си на зелено, поради липсата на достатъчни законови гаранции за вложенията им.

"Не може да се наместим така добре в съвременното развитие на България, на самата държава без държавата да е в добро икономическо състояние. Строителството е взаимосвързано с растежа на една цивилизация и съответно с упадъка на една цивилизация", казва инж. Тодор Лазаров, частен строителен предприемач.