Ето и банковата сметка, на която можете да помогнете:

BG77BPBI79421073306901

Мария Иванова Върбанова