Над 200 самодейци от Перник се вдигат на протест срещу ръководството на читалището, в което репетират. От 3 години те нямат достъп до залата на читалище „Просвета 1909 г.” в квартал „Църква” заради читалищния секретар, който им иска наем за ползване.

„От години не са допускани всякакви състави и всеки, който се е опитвал да развива някаква дейност в читалището”, обясни Камен Евтимов, един от самодейците.

„В устава е записано, че всички могат да ползват базата, но не е казано, че е безвъзмездно. Ние не разполагаме със средства”, коментира читалищният секретар Мая Фердинандова.

„Искането беше да бъдат денонощно в читалището. На заседание разгледахме въпроса. Това не е възможно, защото това е обществена сграда и трябва да се ползва по предназначение”, допълни тя.

Според нея протестът е с цел да се урони престижът на читалището и авторитетът на работещите там.

Кметът на кметство „Църква” Румен Петров защити самодейците и недоумява защо читалищният секретар им отказва сцена. „Предоставя се само на един състав, явно има близки взаимоотношения с единия от ръководителите. Не може да се лансират едните за сметка на всички останали”, коментира той.

Самодейците настояват на следващото общо събрание да се избере ново настоятелство, което да назначи нов секретар, който ще си изпълнява функциите.