Граждани са против отглеждането на животните за индустрията