Властите актуализираха списъка с търговските обекти