Държавните контролни органи и собствениците на съоръжението са на противоположни позиции