Още е средата на ноември, а местата за Нова година вече свършват