Само за няколко месеца са спасени над 32 т, които стигнали до хората в нужда