Организациите от „За да остане природа в България” работят по законодателството, свързано с опазването на природата още от приемането на първия закон за околната среда още от Великото народно събрание.

„Голяма част от текстовете в природозащитното законодателство са наши. Не бягаме от тази функция.” Така Тома Белев от природозащитната организация „Зелени Балкани“ коментира думите на Филип Цанов от сдружение „Природата за хората и регионите”, който каза, че не е работа на природозащитниците или заинтересованите от новия Закон за горите да пишат законодателството.

Текстът, който действа в момента, „уж е справедлив”, заяви Белев. Той отхвърли аргументите, че досегашният закон спъвал развитието на туризма. По думите му таксите за строеж в курортите не били скъпи. Правото за строеж върху 1 000 кв. метра държавна земя в Боровец или Пампорово е 25 хил. лева, за Витоша – 10 хил.

Според екоактивиста туризмът не се спъва със защитата на горските територии. „Много съм учуден – има региони с минерални води, които не наблягат на развитието на спа туризма, а натискат за ски туризъм, който не е 365 дни в годината, а два месеца.”

От думите на Белев стана ясно, че природозащитниците не са против да се строи повече, а срещу неясния начин, по който това е регламентирано в закона. И даден пример - досега във Витоша, според плана за управление, действа забрана за промяна предназначението на имота с цел застрояване. Новият текст в Закона за горите заобикалял плана за управление и казвал, че може да се строи и без промяна в предназначението на имота.

„Предложихме го още през 2011 г., когато се прие законът, но тогава не ни чуха. Вчера се разбрахме за основния принцип – горите не трябва да намаляват и държавната собственост не трябва да намалява в тях.”

Тома Белев коментира един от аргументите на правителството, че по данни на „Евростат” от много години насам се увеличава горският фонд, като посочи, че данните, с които разполага европейската статистическа служба, са й предоставени именно от София. По думите му ставало въпрос за новоустроени гори, т.е. съществуващи гори, които държавата сега описва и включва. Според Белев реално площите не са се увеличили. „Това са горите в земеделските земи, които сега със закона влезнаха в горските територии.”