Писмо, написано преди точно 100 години, съдържа в себе си изключителна акуратност за събитията, случили се след 12 декември 1912 г., разказва „Гардиън”.

„Това е времето, в което летателните средства и леките коли са още в своя зародиш. Често опитвам да си представя как биха изглеждали тези изобретения, когато датата е 12.12.2012”.

Това пише Гай Ууд, авторът на стогодишното писмо, което той съставя на 51-годишна възраст, излагайки възгледите си за далечното бъдеще. Силата на неговото пророчество продължава да вълнува наследниците му.

Тим Торп е последният, в чиито ръце попада фотокопие от великото писание на пра-прадядо му. Мистериозният подарък буди у наследника небивал интерес.

Въпреки че не е имал висока степен на образование, Гай Ууд жадно е изчитал страниците на тогавашните вестници. Той предрича възхода на Германия и изобретяването на „машини, сеещи смърт”, които ще убият хиляди хора.

Това, което не е предполагал авторът, е, че неговото писмо ще се окаже ценно наследство, а думите му ще бъдат препрочитани от неговите правнуци, дори след следващата дата с повтарящите се цифри: 12.12.2012.

„Това е годината на най-великото корабокрушение в историята”, пише Ууд за потъналия през 1912 г. Титаник.

В следващите си редове пророческото писмо описва „голяма война, която е на път да избухне между балканските съюзници България, Сърбия, Черна гора и Гърция срещу турците, които ги преследвали повече от 500 години.” Този смут разбира се бил на път да изплува с разпадането на Югославия 8 десетилетия по-късно.
Авторът на писмото се е тревожил за бъдещето на страната си, заради хилядите англичани имигриращи в Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Вижданията на Ууд относно безсмислието на една война са ясно изложени в неговата изповед: „Струва ми се, че докторите отделят големи средства и време, опитвайки се да се спасят нечий живот. Други обаче изобретяват огнестрелни оръжия и други съоръжения, сеещи смърт, убивайки хиляди души, само заради своята алчност и желанието да превземат”.

Поразителното се корени в това, че човекът е решил да седне и да обмисли развоя на събитията 100 години напред, пишейки писмо адресирано до хора, които все още не са се родили, в ера, белязана от голяма несигурност.

Писмото разкрива как историческите събития могат да окажат влияние върху възприятията на един обикновен човек. Авторът не разкрива много за своя личен живот. Въпреки това написвайки своето писмо, той успява да се домогне до поколения наред, като предава своята страст към бъдещето на своите наследници.

Изповедта на Ууд не само демонстрира трансформацията на един век, но и доказва константата на човешката природа с нейните непроменливи надежди и страхове.

Наблюденията на автора също са доказателство за това колко е трудно да предположиш какво предстои.
Тим Торп, последният наследник на магическото съобщение, е сигурен, че писмото ще преживее и следващите 100 години, като той и неговите двама братя ще продължат да го предават и на своите деца.