Никога по време на моя мандат, като генерален директор, не съм получавала, директно или индиректно, възнаграждение от никое правителство. Това подчерта генералният секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова в писмо до френския вестник „Монд” по повод статията „Баку си купува влияние в Европа”.

Името на съпруга на Бокова - Калин Митрев, се появи в списък от лица, облагодетелствани в голяма схема за незаконно финансиране от правителството в Азербайджан.

„Вие смесвате моите дейности с тези на моя съпруг, който по това време е частен консултант. Нямам никакво участие и не познавам в детайли неговата дейност като бизнесмен...", допълва Бокова.

Митрев, който е представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), отрича обвиненията. Прокуратурата у нас започна проверка.