Втора седмица институциите търсят кой обгазява Карнобат с циановодород, а областният управител свика Кризисен щаб.

Сигнали за задушлива миризма и обгазени хора имаше и вчера. Шест жени, работещи в кабелния завод, потърсиха вчера медицинска помощ. Днес заводът не работи.

„Не са постъпвали нови сигнали след последните от вчера сутринта“, обясни Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас.

„Продължава изследването на потенциала на опасността и риска, който носи канализационната система. Очакваме до края на деня да излязат протоколите от изследванията. Няма изтичане на опасни вещества в река Мочурица“, добави той.

„Отразява се в Карнобат като паника благодарение на медии и на сайтове. Аз не бих могъл да приема, че Карнобат е газова камера. Вчера бях на проверката в завода. Присъствах при проверката на всички площадки и възможно източници на миризма. След 9 часа сутринта всички газдетекторите показаха нулеви стойности. Не мога да разбера защо заводът не работи. Да, в петък бяха отчетени стойности. Не бях в България, но получавах информация. Вчера видях, че на територията на завода няма производство, което да е източник на подобни газове“, подчерта кметът на Карнобат Георги Димитров.

„Бездействие или неправомерно действие може да доведе до това обгазяване. Съответните органи ще кажат има ли някой вина“, допълни той.

Прокуратурата започна проверки въз основа на подадените сигнали от 5 април, за да се установят източниците на изтичане на газове.

„Очакваме пробите от вчерашния сигнал. Ще се установи дали стойностите представляват опасност за хората и околната среда. Вземат се сведения от работещите в завода“, уточни Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура-Бургас.