Предаването "Тази сутрин" е сертифицирано за въвеждането на карбонно-неутрални практики и екипът на предаването се стреми да фокусира вниманието върху теми, свързани с опазването на околната среда.

Как всеки с помощта на държавата може да изгради у дома собствена "зелена централа" за електроенергия? Така, освен че ще са с грижа за природата, домакинствата пестят и много разходи.

Според Международната агенция по енергетика до 2025 години голяма част от електричеството трябва да е от възобновяеми източници отколкото от въглища. Все повече хора у нас се решават да преминат към т.нар. "зелена енергия", която освен по-евтина, обещава позитивен отпечатък върху околната среда.

Гергана също се замисля да замени дървата с енергия от слънцето.

"Това вече стана много скъпо и също така много трудоемко. А да не говорим, че природата се замърсява по този начин. Тенденцията е всеки човек да се стреми към по-чиста природа – да пазим природата за децата си“, коментира Гергана Йорданова от Кричим.

На сезон семейството ѝ плаща по 3000 лева за отопление. От половин година обмислят закупуването на фотоволтаици, особено след старта на програмата за безвъзмездно субсидиране.

"Преди да се кандидатства за субсидията, която е до 15 хиляди лева, трябва парите да са налични, защото фирмата иска 70% от сумата при сключване на договора“, посочва Гергана.

„Не предоставяме аванс, плащането се извършва след изпълнение на инвестицията. Програмата е насочена основно към домакинствата, като условието е това да бъдат само физическите лица и с нея целим да увеличим използването на енергия само от възобновяеми източници, специално на слънчева енергия в крайното потребление на сектор домакинства“, коментира Александрина Димитрова, началник на отдел „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Министерството на енергетиката.

Програмата на Министерството на енергетиката предвижда да обхване около 10 000 домакинства. Основно изискване е фотоволтаичните системи да не бъдат с по-голяма мощност от 10kW.

„Безвъзмездното подпомагане е в размер от 70% от инвестицията, но не повече от 15 хил. лева. При този вид от програмата очакваме да има частно съфинансиране от крайния потребител. Кандидатстването е изцяло по електронен път, чрез информационната система за механизма. Просто трябва да попълните формуляр. Имотът трябва да се използва изцяло само за жилищни нужди. Тоест физическите лица не трябва да осъществяват каквато и да е търговска дейност и да няма регистрирани юридически лица на адреса. Кандидатът трябва да е собственик на това жилище – да покаже документ за собственост или да докаже, ако е съсобственост. Ако сте в многофамилна жилищна сграда, разрешението за строеж при този случаи е задължително и трябва съгласие от собствениците на етажната собственост“, коментира още Александрина Димитрова.

За финансиране могат да кандидатстват и хора с вече изградени фотоволтаични централи.

„Възможно е също така да бъдат подкрепени с безвъзмездна помощ до 15 хил. лева и вече изградени инсталации, това е също важен елемент. Такива инсталации, които са изградени след 7 юни 2022 година“, посочва Меглена Русинова, председател на Българската фотоволтаична асоциация.

Според експерта по околна среда Боян Рашев пред идеята за зелена енергия все още стоят някои проблеми

„Фотоволтаиците ти дават енергия тогава, когато има слънце, а то няма навика да грее през зимата или през нощта, когато е най-голямото потребление в домакинствата. Ако имаме перфектни батерии за съхранение на ток, които са евтини и могат да поемат голямо количество електроенергия, които да я отдават, когато поискаме това може да стане, но това все още го няма, така че не сме там. За момента няма перфектна система за рециклиране на слънчевите панели, голяма част от тях, когато свършат живота си, успяват да достигнат африканските брегове. Там се случва нещо не много лицеприятно от наша гледна точка, защото начина, по който се "рециклират" там, е най-лошото, което искаме да видим“, посочва Рашев.

От бранша уточняват, че фотоволатиците имат живот между 20-24 години и въпреки сериозна инвестиция се очаква тя да се изплати в рамките на до пет години.

"Подобна инвестиция в момента би била много подходяща. Това със сигурност в средносрочен и дългосрочен план ще намали разходите като цяло на едно семейство за електроенергия.

При настоящите нива на електрическата енергия на домакинствата, тя би се изплатила в рамките до 5 години. Мисля, че това е една инвестиция с много по-добра възвращаемост. Плюсовете са, че ние инвестираме в бъдещето, че ние ставаме част от обществото ни, което се стреми към нисковъглеродна икономика“, коментира Меглена Русинова.

Освен домакинствата вече и по-големите предприятия, както и лечебните заведения също избират да преминат към зелена енергия. В София фотоволтаични системи за изградени в 22-ро и 12-о ДКЦ.

„Системата функционира от началото на годината. Очакваме до 20-30% да се намалят разходите ни. Аз мога да ви кажа, че само за последния месец с 2000 лева сметката ни е намаляла. С мобилното приложение, където следим как работи ФЕЦ-а, всеки ден виждаме с колко тона въглеродни емисии спестяваме, което все пак допринася за чистотата на природата. Всички виждаме, че електрическата енергия само се увеличава, не намалява, така че за нас това е една дългосрочна инвестиция“, казва Васил Василев, управител на 12-о ДКЦ в София.

Програмата за кандидатстване вече е отворена. Крайният срок е 10 ноември 2023 година.