Неработещият имотен регистър получи законов старт с приемането на второ четене на промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Това обяви председателят на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране Емил Костадинов от Коалиция за България.

В кадастралната карта ще се отразяват данни за собствеността на имотите. При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи, решиха депутатите.

От ГЕРБ възразиха, че тази защита не е достатъчна, като народният представител Данаил Кирилов даде пример с 2007 неправилни отбелязвания в Студентски град в София. „Какво, като са отразени претенциите на няколко собственици, на всички ли ще им издадете скиците?”, попита той.

Емил Костадинов обясни в отговор, че когато няма валиден документ за собственост на имота - нотариален акт, ще се отразяват всички претенции, а спорът се решава само от съда. След всяка промяна, свързана с имота, всички заинтересовани лица ще бъдат информирани.

По думите му промените ще бъдат незабавно отразявани чрез информационната връзка между кадастъра и Агенцията по вписванията. „Предстои министърът на правосъдието да гарантира набавянето на необходимия софтуер за тази дейност”, посочи Емил Костадинов.

Председателят на ресорната парламентарна комисия обясни още, че ще може дистанционно да се издават скици на имоти. „Ако, например. живеете в Силистра, но имате имоти в друг регион, като легитимирате себе си като заинтересовано лице, дистанционно ще можете да извадите скица на имот”, отбеляза той.

Костадинов каза, че с промените услугата се приближава до гражданите и бизнеса с наложеното задължение на Агенцията по геодезия, кадастър и картография да изнася свои специализирани звена не само в общинските центрове, където има районни съдилища.