Готов е първият пакет от мерки на Столичната община, с които ще бъде подпомогнат малкият и среден бизнес в столицата, който е най-силно засегнат от ограниченията в борбата с коронавируса. Това каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова.

Мерките включват:

 • Данъчен пакет
 • Пакет с административни услуги
 • Преразглеждане на всички финансови инструменти на общината с цел подкрепа на повече представители на свободните професии
 • Мерки за подкрепа на особено засегнатите сектори в икономиката на София

Мерките за бизнеса:

 • Удължаване на срока за плащане на такса смет за първото тримесечие от 30 април до 30 юни.
 • Удължаваме с 1 месец служебния абонамент на тези фирми, които поради затварянето на зоната не са го ползвали;
 • Освобождаваме от такса „тротоарно право“ тези фирми, които не са работили за времето на извънредното положение;
 • Освобождаване от наем на тези наематели на общински имоти, които са засегнати от наложените противоепидемични мерки;
 • Осигуряване на банкови гаранции за малки и средни предприятия чрез Общинския гаранционен фонд до 50% от размера на кредита;
 • Осигуряване на 60% от собствените приходи на общинските театри и други културни институти от общинския бюджет, с което да гарантираме заплатите на работещите в тях;
 • Преразглеждане на проектите по програмите „Култура“, „Европа“, „Спорт и младежки дейности“, с което да се осигури финансиране и на тези проекти, които не могат да стартират по заявения начин заради въведените ограничителни мерки;

Административните мерки:

 • Електронно заявяване за разрешение за строеж;
 • Електронно заявяване за разрешение за поставяне;
 • Електронно заявяване и получаване на виза;
 • Възможност за връзка по имейл с всеки служител на направление „Архитектура и градоустройство“ и съкращаване на сроковете за публикуване на издадени административни актове в регистрите на НАГ – от 3 дни на 1 работен ден.
 • Създадена възможност за районните администрации да публикуват Протокол Образец 2, Протокол Образец 3 и Груб строеж в Системата за издаване на административни актове. Информацията ще е публична в регистъра на разрешенията за строеж.
 • Платформа, която обединява на едно място всички налични е-услуги на общината.
 • Възможност за съвместни действия с НАП за издаване на персонални идентификационни кодове за гражданите, което ще улесни ползването на административни услуги.

„Убедена съм, че извънредното положение, в което се намираме, изисква първо експертни анализи и второ, политическо съгласие и обединение около работещи и добри решения за гражданите и икономиката на София“, допълни столичният кмет.  

Започва и подготовка на предложение за  актуализация на бюджета с помощта на икономическия съвет. По думите на Фандъкова въведените ограничения се отразяват изключително тежко върху планираните приходи и засягат стратегически за общината дейности – като градския транспорт, чистотата, здравеопазването и социалните дейности.

По-ниска събираемост, по-ниски приходи

Кметът отчете 19 млн. лв. по-малко събрани местни данъци и такси само за месец март. Най-сериозно е намалението при такса смет – 14 млн. лв. по-малко и 7,5 млн. лв. по-малко от данъка върху недвижимите имоти, спрямо март миналата година.

На този фон има повишение при някои по-малки данъци, в това число, на данъка за възмездно придобиване – с 1,7 млн. лв. повече.

Загубите в транспорта за март са 6 млн. лв. по-малко приходи, събрани от Центъра за градска мобилност – основно от намалената в пъти продажба на билети и карти и затворените „синя“ и „зелена“ зона. 6,5 млн. лв. са загубите за трите общински транспортни дружества – „Метрополитен“, „Столичен автотранспорт“ и „Столичен електротранспорт“. Изготвя се и справка за загубите в общинските болници и ДКЦ-та.

Докладът с конкретните предложения е разработен от икономистите Красен Станчев, Лъчезар Богданов и Петър Ганев от Института за пазарна икономика, Георги Ангелов от „Отворено общество“, Иван Нейков, Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма и Надя Шабани от Центъра за нестопанско право.

„Заедно с икономистите изготвяме прогноза за размера на приходите, които можем да очакваме в следващите месеци, както и на допълнителните разходи, които ще направим. Въз основа на тези данни ще предложа актуализация на бюджета на София за 2020 г. Посоката, в която работим е намаляване на общите разходи за някои дейности и намаляване на планираната инвестиционна програма. Целта е да намерим баланса така че да не спираме работа, да поемем новите разходи следствие на кризата и да продължим развитието на града“. каза още Фандъкова. 

Столичният кмет уточни, че инвестиционната програма няма да бъде спирана, а само преразгледана с два ключови акцента: Продължаване на стратегическите за града проекти - строителството на метрото, изграждане на вътрешни рингове и връзки с околовръстния път на София, управление на отпадъците, строителство на нови детски градини и изграждане на центъра съвременно изкуство за свободните артисти и довършване и изпълнение на спечелени европейски проекти, които гарантират сериозен обем от външни финансови средства, които инвестираме в града и бизнеса.

„Спирането на тези проекти означава загуба на гарантиран за София в момента финансов ресурс и изплащане на огромни по размер финансови санкции, припомни кметът. С отговорност, финансова дисциплина и не на последно място, обединение, можем да се справим с този тежък удар върху града ни. И то така, че София да продължи да бъде двигател на икономическото развитие на страната“, допълни тя.

COVID-19 в числа
Заразени* Нови случаи Починали Излекувани
България 2 433 6 130 862
Света 5 542 056 47 601 347 381 2 321 556
Заразени* Нови Починали
България 2 433 6 130
Света 5 542 056 47 601 347 381
* Общ брой случаи, вкл. починали и излекувани. * Общ брой случаи, включително починали и излекувани. Източник: Worldometer