Най-рано в понеделник ще е ясно има ли интерес от фирмите към мярката "60/40", съобщиха от Агенцията по заетостта.

Две групи работодатели могат да кандидатстват по схемата. Едните са тези, чиито фирми са затворени заради извънредното положение.

Другата група е на тези, които могат да докажат 20% спад в приходите си за март 2020 г. спрямо същия месец миналата година.

Кандидатстването ще се извършва месец за месец, но може да продължи не повече от три месеца. Документите могат да бъдат подавани в районното "Бюро по труда", както и изпращани по електронен път или с препоръчано писмо.

Процедурата по обработване на документите може да продължава до 7 дни. След одобряването на парите те ще бъдат превеждани в срок до 5 дни.

Пакетът от документи, които работодателите трябва да изпратят, са заявление за изплащане на компенсации, в което трябва да са включени Декларация за запазване на заетостта и Декларация за платежната сметка на работодателя, както и списък на служителите, за които се иска помощта.

В зависимост от това в коя група попада работодателят той трябва да представи и заповед за спиране на работа ИЛИ декларация за поне 20% спад в приходите.