Танцови и творчески колективи излизат на протест на 24 май. Той ще се проведе в района на стъклените куполи на площад „Независимост“. Това обявиха от Инициативния комитет на работещите български танцови, творчески и музикални физически и юридически лица.

Протестът ще мине под надслов „Да отворим залите за изкуство“, а исканията са за финансова помощ от държавата за периода, в който залите остават затворени, както и гаранции за финансови помощи в бъдеще.

„Да се разреши работата в зали /помещения на закрито/, в които се провеждат занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство от юридически и физически лица. Съществува парадокс, съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването № РД- 01-272/20.05.2020 г. и Заповедта на Министъра на младежта и спорта № РД-09-533/20.05.2020 г. едни и същи помещения да могат да се ползват за спорт, но не и за култура. Все още са затворени читалища, ОДК, Културни домове за подготвителна и репетиционна дейност“, посочват от инициативния комитет.

Настояват и за безвъзмездна помощ от 13 март до датата в заповедта, отменяща ограниченията за работа –  покриване на 100% от разходите за месечните наеми, заплати и осигуровки на база на доказани разходи по разходооправдателни документи за юридическите лица.

Творческите колективи искат и запазване на мярката „60 на 40“ до края на годината, както и съдействие за безвъзмездно ползване на държавни и общински зали и помещения за провеждане на събития, обучения в рамките на една година, считано от края на принудителното спиране на дейността.