Съдии от Върховния административен съд си направиха отводи по две дела, свързани с отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) от Българска народна банка, съобщиха от съда.

Лицензът на КТБ бе отнет през 2014 г. от БНБ, а банката бе поставена и под специален надзор. Акционерите оспорваха това решение пред ВАС.

Тези дела са образувани по молба на изпълнителните директори на КТБ за отмяна на влезли в сила определения от 2014 г. и 2015 г., с които без разглеждане са оставени жалби на изпълнителните директори на банката против решение 138 от 6 ноември 2014 г. на Управителния съвет на БНБ за отнемане на лиценза на търговската банка.

Отводите на съдиите са направени по искане на изпълнителните директори на КТБ. Това са магистрати, които са били по дела, образувани по жалби срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката, както и такива, които са участвали в приемането на тълкувателно решение по тълкувателно дело 4/2015 г. на ВАС.

В края на август миналата година Европейския съд за правата на човека излезе с решение, че бългapcĸoто законодателство е лишило KTБ от съдебен ĸoнтpoл при решението за отнемане на лиценза ѝ.