„Този бюджет получи много определения, но най-точното е, че това е бюджет за хората. Продължаваме да запазваме най-ниските данъци. Същевременно предлагаме увеличаване на доходите“.

Така социалният министър Деница Сачева коментира проектобюджета на държавата за следващата година.

Тя попита критиците кога са искрени: „Когато искат мерки или когато тези мерки имат вече реален израз в държавния бюджет и започват да ги критикуват?“

„Кога президентът Радев е искрен – когато казва, че не е съгласувал бюджета или днес, когато вече ви представихме писмото, с което получаваме съгласователната процедура“, попита още Сачева.

Приоритети в социалната политика

- 10 млн. лв. за активна политика на пазара на труда;

- 300 млн. лв. за продължаване на мярката „60/40“;

- 297,3 млн. лв. за увеличението на средствата за краткосрочни обезщетения за безработица (увеличението от 9 на 12 лв. на дневния минимален размер на обезщетението за безработица);

- 73 млн. лв. за целева помощ за семействата с деца до 14-годишна възраст при дистанционно обучение и изчерпани възможности за платен отпуск на родителите и невъзможност да работят дистанционно;

- 390 млн. лв. за отпадане на доходния критерий за достъп до месечни помощи по отглеждане на деца до завършване на средно образование;

- 10 млн. лв. за целеви помощи за отопление;

- 21,4 млн. лв. за актуализиране на финансовата подкрепа за хората с увреждания по Закона за личната помощ; 122 млн. лв. за механизма за личната помощ по същия закон и 79,7 млн. лв. за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност;

- 47 млн. лв. за еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. годишно за пенсионери с размер на пенсията от 300 лв. до 369 лв.