Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов издаде заповед, с която се забранява използването на питейна вода за дейности, които не са свързани с основното й предназначение за битови нужди, съобщиха от пресцентъра на общината.

Със заповедта се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства. При необходимост в селищата с недостиг на питейна вода ще се въведе режимно водоснабдяване.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на кметовете на кметства, на служителите на общинското звено ”Охрана” и на дружеството “Кюстендилска вода”.

Нарушителите на заповедта ще бъдат санкционирани съгласно Наредбата за обществения ред в Община Кюстендил, се казва в съобщението.