Днес ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят законови промени в данъчното осигуряване и Кодекса на труда, както и промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Обсъжданията са под председателството на вицепремиера Зинаида Златанова и ще се проведат в в сградата на Министерския съвет.