Правителството определи Офелия Кънева за председател на Държавната агенция за закрила на детето. С решението от поста е освободена Ева Жечева, информират от правителствената информационна служба.

Рокадата е по предложение на социалния министър, като не са посочени мотиви за нея.

Жечева беше председател и на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца, в който се вихри скандал през последните седмици.

Офелия Кънева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права, допълват от МС.

В периода 2009-2011 г. е заемала длъжността директор на дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане.

На този пост е осъществявала методическо ръководство на дейността за закрила на детето, участвала е в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето, разработвала е указания и методически материали по прилагането на нормативните актове, методически е ръководила предоставянето на социални услуги за деца.