Отново течове в блока, който се санира в Мездра по националната програма за енергийна ефективност. Ремонтът напредва, но проливните дъждове продължават да създават проблеми и на живеещите в блока, и на строителите.

Хората с апартаменти на последния етаж отново подложиха легените.

Въпреки че вече има два слоя замазка на покрива, прокапало и на долните етажи.

Обитателите на блока признават, че течовете са много по-слаби отпреди, а организацията на работа – далеч по-добра.

Най-пострадалите ще получат компенсации за щетите.

Тъй като блокът вече се прочу, всяка стъпка на фирмата-изпълнител се следи под лупа от строителния надзор.

Докато валежите не спрат, хидроизолация на покрива не може да бъде поставена, тъй като ефектът от санирането ще е нулев.