Консултативният съвет, който изработва вариантите за оптимизация на осигурителната система, предлага от 3 до 5 години преходен период за въвеждане на възраст за пенсиониране на полицаи и военни.

Промяната се налага заради европейската препоръка възможностите за ранно пенсиониране да бъдат премахнати. Заради това синдикатите готвят протест в събота.

Вицепремиерът Йордан Христосков обясни, че в този преходен период оставащите в системата ще имат право да се пенсионират при досегашните условия - 27 години осигурителен стаж, от който 18 години в системата.

По данни на Осигурителния институт, средната възраст, на която се пенсионират служителите на тези ведомства през последните 4 години, е 50 години.

Вариантът за намаляване на броя на заплатите, които получават при пенсиониране – 20, не е обсъждан.