Повече от 14 000 деца са напуснали училище през последната учебна година, като 12 000 от тях не са завършили основното си образование, сочат данни на Националния статистически институт. За учебната 2012 – 2013 г. учениците са намалели с нови 4 000. Най-много ученици - почти половината от напусналите, са прекъснали общото си образование по семейни причини.

Над 34% са напусналите заради заминаване в чужбина, а над 12 на сто - поради нежелание да учат. За последните 5 години броят на децата, продължаващи обучението си след 8 клас, е намалял с над 22 000.

Проблемът е особено голям в малките селища. В Северозападна България заради липса на работа цели семейства се изселват в чужбина. Такъв е случаят с 10-годишната Славяна от село Горна Кремена, чиято семейна къща е празна от година.

„Работи два месеца бащата на детето в Гърция, върна се, взе момичето и съпругата и заминаха, защото тук няма с какво да се препитават и, доколкото разбрах. Славяна учи там в Гърция”, разказа съсед. В бившето училище на Славяна се опитват да задържат децата - осигуряват им безплатна храна и целодневно обучение.

„Имахме случай на момче, баща му почина, майката беше безработна. Много трудно го задържахме до навършване на 16-годишна възраст, но след това той се отказа да посещава учебни занятия и започна да работи”, уточни Пенка Данова, директор на СОУ „Иван Вазов” в Мездра.

В столичното 51- во училище рядко някой се отказва. За последните години е имало само 1-2 случая. „Министерството направи доста стъпки за намаляване броя на отпадащите. Една от тези стъпки е въвеждане на целодневното обучение в средищните училища до 7 клас, но очевидно трябва да се работи и по-нататък”, обясни директорът Асен Александров.

Децата в 51-о, както и много други ученици обаче в момента се чудят, ще успеят ли да наваксат с материала заради многото неучебни дни през май. „Всеки преподавател прави годишно разпределение на материала по съответния предмет, съобразен с броя на часовете през годината. Не виждам основание за някакво притеснение. Предвиждат се и резервни часове, с които може да се реагира в някаква извънредна ситуация”, коментира учителят по италиански език Светлана Ефремова.

Учителите успокояват, че място за тревога няма, защото броят на учебните дни е същият, както предните години.