През юни са задържани общо 961 граждани на трети страни, от които 100 на вход, 198 на изход на граница, без регистрация от органите на МВР, а 663 са установени в незаконен престой във вътрешността на страната.

Това се посочва в месечната статистика на МВР относно миграционната обстановка в страната, публикувана на официалния им сайт.

Общият брой на задържаните е 2,4 пъти повече в сравнение с предходния месец, когато са установени 396 лица, посочват от вътрешното министерство. Задържаните във вътрешността на страната са 3,1 пъти повече спрямо май месец (213 души).

За периода януари-юни са задържани общо 6633 граждани на трети страни. От тях на вход на държавната граница – 719, на изход без регистрация – 824 и установени в незаконен престой във вътрешността на страната – 5090 души. Спрямо общия брой на задържаните през същия период на 2021 г. (2278) се отчита 2,9 пъти увеличение.

В центровете на държавната агенция за бежанците към 30 юни са настанени 1411 души, което е 34,2% от капацитета им, а на външен адрес - 836 души. Най-много са гражданите на Афганистан и Сирия. В домовете на дирекция „Миграция“ на МВР са намират 447 граждани на трети страни към 30 юни, което означава 32,7% запълнен капацитет.

По данни на МВР за първите шест месеца на 2022 г. са установени 24 непридружени малолетни и непълнолетни чужденци.