България отчита използване на по-малко пластмасови торбички, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. България е една от малкото държави членки на ЕС, която още през 2011 г. въведе мерки за ограничаване потреблението на тънки пластмасови торбички, припомнят от министерството.

От 1 октомври 2012 г. беше въведена продуктова такса за всички размери торбички, произведени от полимери, с дебелина под 25 микрона и размери по-малки от 390/490 мм, припомнят от МОСВ. Продуктовите такси за торбичките до 25 микрона, които съгласно българското законодателство са определени като торбички за еднократно използване, се плащат в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

През периода 2013-2014 г. се наблюдава значително намаляване на приходите от продуктови такси. В основната част това се дължи на регулирането на пазара и преориентирането към използване на торбички за многократна употреба, което е основната цел на въведения регулаторен режим, информират от министерство.

Налице е определен сегмент облагаеми торбички, за които има търсене и за които се плащат такси. В почти всички случаи през последните две години натрупаните такси са платени от задължените лица при пускане на пазара на тънки пластмасови торбички, а не като санкция в резултат на установени нарушения.

При сравняване на данните от натрупаните такси през 2013 и 2014 г. е изчислено намаляване от над 60 на сто на постъпилите суми, което означава постепенно намаляване на потреблението на най-тънките торбички и промяна в поведението на потребителите, информират от министерството.