Антикорупционната комисия отнема имущество за 1 млн. лв. от лидера на "Евророма" Цветелин Кънчев в полза на държавата. Решението е потвърдено окончателно от съда.

Според комисията има отрицателна разлика между приходите и разходите на Кънчев за периода от 1987 г. до 2012 г. Сумата се отнема от негови разплащателни сметки, влогове и от продажба на недвижимо имущество.

Според Софийския апелативен съд исковете на комисията са основателни, а имущества през целия проверяван период са купувани от законен доход.

Кънчев ще обжалва решението пред Върховния касационен съд. През април върховните съдии не са допуснали касационно обжалване от лидера на „Евророма“.