На обществото днес се дава извадка от доклад. Така отговори бившият здравен министър Костадин Ангелов на одитен доклад, разпространен от здравното министерство, в който се казва, че е поел през 2013 г. Александровска болница с добри финансови резултати, но след това под негово управление тя натрупва дългове.

„Без изненада прочетох поредната информация, изнесена от МЗ и свързана с Александровска болница. Съобщението се подготвя от няколко дни и цели саморазправа с политически опонент. Съжалявам за институцията Министерство на здравеопазването, защото тя се употребява като пропаганден мегафон. Подобна информация за “лошото финансово състояние” се публикува за трети път в последните няколко месеца. Все покрай избори“, пише още в позицията на Ангелов.  

Той привежда факти, които по думите му „не се съобщават с апломб, защото не са удобни за Стойчо Кацаров“.

"През 2013-а, когато ставам директор на Александровска болница, тя е с 29 248 000 лв. загуба. Тогава лечебното заведение е в отчайващо инфраструктурно състояние. Сградите се рушаха. От 2013 до 2020 г. болницата се обновява и модернизира постепенно. Към 2020 г. остават за инфраструктурно подобрение сградите на Пропедевтика на вътрешните болести и на Клиниката по алергология, за които финансовите средства са осигурени. Финансов ресурс за Клиниката по кожни болести не е осигурен“, пише в позицията на бившия здравен министър.

Той заяви и че през 2013-а, когато става изп. директор на Александровска болница, приходите са 40 млн. лв., а в края на 2020-а те са над 77 млн. лв. 

„Просрочените задължения са стопени от 16 млн. лв. на 8 млн. лв. в края на 2020 г. С ясна и отчетлива тенденция за намаляването им в последните 5 години. Капиталът на болницата е скочил двойно. 33 млн. лв. през 2013-а, 70,8 млн. лв. в края на 2020-а. Средната брутна заплата е била 821 лв., преди да стана директор. В края на 2020-а средното възнаграждение е 1710 лв. (почти двойно увеличение). В Александровска болница работят над 1500 служители. Сами можете да направите сметката“, казва още в позицията си Кацаров и прилага документ, в който по думите му може всичко "лесно да се провери".

"През юни Министерството на здравеопазването публикува тази таблица, но съобщи само два реда от нея, без да акцентира върху цялата картина", казва още бившият министър на здравеопазването. 

Според него се прави опит за манипулация на обществото чрез финансови термини. На хората се дава информация за счетоводен резултат, който е коренно различен от финансов резултат, се казва в позицията.

„Модернизирането на болницата с апаратура води до амортизационни отчисления, които според изискванията на закона за счетоводството трябва да се вписват като загуба. Точно тези амортизации формират т.нар. счетоводна загуба. Но това не е финансов резултат. Паралелно с натрупването на счетоводната загуба се увеличават активите на болницата. Всички сключени споразумения, за които пише днес Кацаров от името на министерството, са законно сключвани и е защитен финансовият интерес на лечебното заведение. Всички сключени договори за разсрочване на задълженията са подписвани след преговори и са обстойно разглеждани от Съвета на директорите. Сключването им винаги е предхождано от нарочно решение на Съвета на директорите“, казва още Ангелов.