Започна дистанционно измерване на емисиите от превозните средства в столицата.

Идеята е да се установи какъв е приносът на различните видове транспорт към замърсяването на въздуха.

Фини прахови частици, въглеводороди, въглероден оксид, азотен оксид са основните замърсяващи елементи. Тези 4 показателя лабораторията измерва дистанционно, без колите да бъдат спирани.

„Ето в този конус е камерата, която снима всяко преминаващо превозно средство, след което виждате всички замърсители, които се измерват“, обясни Елица Панайотова - координатор на проект "Зелена София".

На ден апаратите могат да засичат емисиите от около 5 хил. автомобила. Това е второто изследване на Столична община и "Зелена София".

Че трафикът е най-сериозният замърсител показват и данните на airbg.info, които провеждат изследване за нивата на азотен диоксид по време на пандемията. 

„Нека да вземем месец октомври от миналата година и да видим че целият град свети в лилаво. Най-високите стойности са близо над 2 пъти превишения на „Орлов мост“. Нека вземем месец април, тогава когато градът беше затворен, голяма част от точките светят в зелено и жълто, в нормата, а съвсем малко над нормата са оживените кръстовища“, заяви Стефан Димитров, airbg.info.

Измерването на Столична община ще продължи около 10 дни.