България е сред страните с най-нисък дял на общопрактикуващи лекари на 100 000 жители сред страните в ЕС. Това показват данни от анализ на Евростат за броя на първичните изпълнители на медицинска помощ в страните на ЕС през 2017 г.

На 100 хиляди българи се падат 64 общопрактикуващи лекари, като зад нас по този показател е само Гърция с брой на общопрактикуващи лекари от 42 – на 100 000 жители.

Общият брой на общопрактикуващите лекари у нас е около 4500, като те съставляват 15 на сто от броя на всички лекари в страната, който е около 30 000, според данни на НСИ.

Най-висок дял общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души у нас има в областите Плевен –  89, Видин – 86, Монтан – 82, Добрич – 76.  

Най-ниска е осигуреността с общопрактикуващите лекари в Кърджали – 40 на 100 хиляди, Разград – 47 и Търговище – 50 на 100 хиляди.

За столицата София броят на общопрактикуващите лекари е 60 на 100 хиляди.

Най-много общопрактикуващите лекари има в Португалия  

Като цяло броят на практикуващите лекари в ЕС е бил близо 1,8 милиона, като от тях 50 на сто са били мъже, а другите 50 на сто – жени. Отчита се и значително нарастване на възрастта на здравния персонал в ЕС за 10-годишен период: през 2007 г. лекарите на възраст над 55 години са били 27 на сто, докато през 2017 г. този процент е нараснал до 38 от общия им брой.

Броят на общопрактикуващите лекари обаче се различава значително в различните държави-членки на Европейския съюз – най-голям е техният дял в Португалия – 253 общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души население, отчита Евростат.

Освен Португалия в топ 5 на страните с най-висок дял джипита на 100 хиляди влизат още Ирланди – 179, Австрия – 159, Холандия – 157 и Франция – 153 на 100 хиляди жители. Най-ниска е осигуреността с лични лекари в Гърция – 42 на 100 000, България – 64, Словения – 68, Латвия – 72 и Испания – 75 на 100 хиляди души.

При останалите ни съседи данните са: Македония – 100, Сърбия – 85, Румъния – 77 и Турция – 59 общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души.