„Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ са подсигурили непрекъсваемост на алтернативните доставки на природен газ и това означава, че не следва да очакваме ограничителен режим. Към момента абсолютно всички доставки са гарантирани минимум за един месец напред.

Това заяви на извънреден брифинг министърът на енергетиката Александър Николов във връзка със спирането на природния газ от Русия. Той уточни, че това не означава, че с оглед на създалата се ситуация през следващия месец ще има някакъв проблем.

Хронологията

На 1 април от „Газпром Експорт“ е получено писмо относно начина на плащане. Своевременно дружествата под шапката на "Българския енергиен холдинг" са предприели абсолютно всички необходими мерки, за да се подсигурят количества природен газ.

Вследствие на полученото писмо е поискано правно становище по съществуващия договор и съответните свързани рискове при приемане потенциално на искането от „Газпром Експорт“. В писмото от страна на „Булгаргаз“ към „Газпром Експорт“ са поискани допълнителни разяснения, които да минимизират съответните рискове от попадане в неизпълнение от страна на „Булгаргаз“.

Следва второ писмо от „Газпром Експорт“, но разяснение по зададените въпроси от българска страна няма, уточни Николов. Министерството на енергетиката своевременно е информирало и Главна дирекция „Енергетика“ в ЕС.

Какви са рисковете за България?

„Нещо много важно – предложената от руската страна двуетапна процедура за плащане крие значителни рискове. На практика бихме загубили контрол върху парите си след извършване на плащания в щатски долари, както е по договор, и би било изложено на риск от нарушаване на задълженията си в резултат на неизпълнение от страна на руската банка, която би била отговорна за превалутирането на съответните суми в рубли“, заяви енергийният министър.

Той допълни, че няма никаква яснота на съответния обменен курс, който би бил използван.

Николов подчерта, че друго важно нещо е, че България би била изложена на риск да извършва плащания, без да получи каквито и да било доставки на газ от руска страна.

Към днешна дата „Булгаргаз“ разполага с пълен пакет банкови реквизити, доказващи последно плащане през месец април към „Газпром Експорт“ по авансова фактура за настоящия месец. Недоставянето на съответните количества от страна на „Газпром Експорт“ при очевидно изпълнение на всички договорни отношения и задължения от страна на „Булгаргаз“ поставя „Газпром Експорт“ в текущо неизпълнение по съществуващия договор за доставка на природен газ, категоричен бе Николов.

Спряно ли е физическото подаване на газ?

„На 26 април е получено трето писмо, заявяващо спиране на доставките на природен газ към България. Това следва да се потвърди физически, ако е факт. По-късно след Министерски съвет, ако имаме потвърждение за намаляване на физическите доставки, ще ви информираме“, обясни енергийният министър.

„Тъй като всички търговски и правни отношения са спазени, очевидно към момента природният газ се използва повече като политическо и икономическо оръжие във формата на водената война“, заяви министърът на енергетиката.

Той бе категоричен, че докато е на този пост България няма да води преговори „под натиск и с наведена глава“.

„България не се продава на каквато и да е цена и на който и да е търговски контрагент на друга трета страна“, допълни Николов.

Той също така заяви, че широко прокламираните в миналото инфраструктурни проекти не могат да гарантират доставката на природен газ.

"Относно Сърбия и Унгария България е лоялен партньор към всички съседни държави. България не е Русия, когато ние имаме възможност, ще помагаме на всички наши съседни държави. Ще бъдат прегледани всички възможни механизми и рискове. Това не означава, че ние бихме създали изкуствени сътресения в наши съседни държави", заяви още Александър Николов.

В отговор на въпрос на журналисти той уточни, че в "Чирен"  има 18% от общото количество природен газ.