Днес започва регистрацията на партиите и коалициите за местните избори през октомври. 

Централната избирателна комисия ще започне да приема документите днес след 9 часа.

Това ще става всеки ден от 9:30 до 17:00 часа в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 часа на 13 септември.