Забранява се горенето на отпадъци в ТЕЦ "Бобов Дол",  обяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

След като миналата седмица стана ясно, че тецът гори отпадъци, за които няма действащо разрешително заради проблеми с филтрите, от министерството препоръчаха горенето временно да се преустанови.

Проверка на РИОСВ днес показва, че нерегламентираното изгаряне на отпадъци там продължава.

"Да се изпрати принудителна административна заповед, да се преустанови изгарянето на отпадъци, да работят само въглищата, но отпадъци там ще се горят само, когато се оправят всички филтри", нареди министърът.