Депутатите избраха членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание.

В съдийската колегия влязоха шестима, които при гласуването получиха минимум 160 гласа „за”: Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Даниела Маринова-Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански и Стефан Гроздев.

В прокурорската колегия бяха избрани петима членове: Светлана Бошнакова, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова-Кючукова, Пламена Апостолова и Йордан Стоев.

Кандидатите за ВСС от квотата на парламента бяха общо 18.Съгласно Конституцията 11 от членовете на ВСС се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители.

Номинираните трябва да са юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж.

Новоизбраните участници във ВСС ще встъпят в длъжност на 3 октомври.

Използвани са материали на bTV и БТА