Държавни, общински и частни болници „воюват” за медицински сестри.

В момента в страната работят около 24 хил. сестри, а са нужни два пъти повече. Ситуацията е същата и при акушерките – работещите са близо 4 хил., но са необходими още толкова.

Недостигът на медицински специалисти накара лечебните заведения да отпускат стипендии, за да ги привличат да работят за тях.

Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив например дава стипендия за студенти с успех поне 4,50. Стипендията е в размер между 150 и 200 лв., а срещу нея бъдещите медицински специалисти се задължават да работят в болницата поне 3 години. Програмата съществува от септември 2017 г., но желаещи да се включат засега няма.

Столичната многопрофилна болница „Св. София” също обяви стипендиантска програма – 300 лв. на месец, а срещу това бъдещите специалисти също са длъжни да работят 3 години в болницата. В програмата засега са се включили двама души.

Снимка: bTV

Столичната общинска Първа многопрофилна болница също се надпреварва за медицински сестри – поема им университетските такси, срещу което те са задължени да работят в лечебното заведение също поне 3 години.

„Да си сестра на днешно време не е леко, заплатата е малко, отговорностите са много, натоварено е, защото сестрите са малко” – казва Елена Иванова, която е студентка в III курс и работи в Първа МБАЛ – София. Тя е сред студентите, включени в програмата на лечебното заведение.

По програмата се финансира и обучението на други медицински специалисти като лаборанти и рехабилитатори.

„Желаещите не са много, но всеки останал в болницата е ценен за нея”, казва директорът доц. д-р Цветомир Димитров.

„Има недостиг, но благодарение на тези наши действия се справяме и успяваме в тази труда обстановка да работим”, добавя той.

Средната заплата на медицинските сестри в общинската болница е 700 лв.

Стипендии планира и Столичната община – отново в рамките на 300 лв. на месец за студенти, завършили първи курс с успех поне 4,50.

„Общината прави тази програма с цел да задържи медицински специалисти поне 3 години да работят в общинското здравеопазване”, обяснява д-р Моника Чеуз, директор на дирекция „Здравеопазване” в СО.

Проектът е съвместен с Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София.

Очаква се Общинският съвет да го гласува, а стипендиите да тръгнат през есента на 2018 г.