Доклад на Антикорупционния фонд констатира, че проблемите в борбата на прокуратурата и съда срещу корупцията по високите етажи на властта у нас се задълбочават.

От общо 45  досъдебни и съдебни разследвания за корупция в периода между 2014 и 2020 г. изцяло приключили са 21 казуса, сочи анализът.

5 от тях  са прекратени още в досъдебна фаза заради липса на доказателства.

16 дела са приключили, но едва 3 са с осъдителни присъди.

Докладът констатира и ниска ефективност в работата срещу конфликта на интереси у лица на държавни или общински постове.

През 2020 година комисията е открила само 30 случая на конфликт на интереси.