Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще участва днес в общо събрание на Централно- и Източноевропейската организация на агенциите за осигуряване на качеството на висшето образование /CEEN/, съобщи пресцентърът на МОМН. Форумът е от 13.30  ч. в голямата конферентна зала на УНСС.

Домакин е Националната агенция за оценяване и акредитация, която е сред учредителите на CEEN. Мрежата на агенциите за осигуряване на качеството на висшето образование от Централна и Източна Европа е създадена на 19 октомври 2002 г. във Виена, Австрия.

Основната идея на CEEN е активно участие в оформянето на европейското пространство за висше образование. За целта се предвижда хармонизиране на дейностите по осигуряване на качеството на висшето образование, както и изграждане на консорциуми за съвместни проекти.

Членове на CEEN са агенции, акредитационни съвети, държавни комитети от Австрия, Албания, България, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Македония, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.