Според научните прогнози от 1986 година, радиацията причинява допълнително по десет смъртни случаи от рак всяка година.

След аварията в Чернобил естествената радиация в София скача 25 пъти, разказва проф. Георги Василев, който по това време ръководи Националния център по радиобиология и радиационна защита. В Самоков и високите върхове тя е стотици хиляди пъти над допустимото. Година по-късно, през 1987 г., в България се получава втори радиационен пик.
Причината е, че животните са били хранени с трева, което не е трябвало да се допуска.
Поради страх от радиация през 1986 и 1987 година три хиляди бременни жени абортират по свое желание.

Злокачествени заболявания и изменения, които могат да се проявят в няколко поколения, са основните здравни последици от аварията в Чернобил. Според научните прогнози, за половин век радиацията ще причини у нас около 500 допълнителни смъртни случая от рак. Те се откриват трудно, защото всяка година над 16 000 българи умират от злокачествени заболявания, обясни проф. Василев.

Един от най-значимите радионуклиди - цезий 137, разпространен в България в малки количества, има период на полуразпад 30 години. Цезият е потънал в по-долните слоеве на почвата, но и сега може да се открие в определени растения, каза проф. Василев.

След аварията в Чернобил учени от центъра създават специална система за денонощно измерване на гама фона в страната.