Програма за сътрудничество в образованието, науката и културата между правителствата на България и Испания за периода до 2004 г. ще подпишат днес директорът на дирекция "Европа" на МВнР Мая Добрева и заместник-генералният директор по програмите и научните и културните спогодби на външното министерство на Испания Мигел Делгадо.
Документът предвижда активизиране на сътрудничеството чрез преки контакти между научни и образователни институции, инициативи за изучаване на език, литературата и историята на двете страни, размяна на лектори, изложби и художествени състави.