Промените предвиждат Националната агенция за професионално образование и обучение да акредитира училищата, които искат да провеждат такова обучение извън профила им. Предвижда се да се разшири достъпът на възрастни до професионалното обучение, което да гарантира възможността им за обучение през целия живот.

Ще бъдат предложени и данъчни преференции за професионалните училища. Това означава, че крайните продукти, които се произвеждат по време на производствената практика в професионалните училища, няма да се облагат с данъци, обясниха от просветното министерство.