То ще продължи до 21 април и в него ще се представят над 65 детски градини, училища, професионални колежи, висши училища, езикови центрове и организации, свързани с образованието. Към изложението има и съпътстваща културна програма с изложби, дискусии, семинари и концерти.