В него ще бъде посочено, че Турция не е постигнала достатъчен напредък по въпроса за свободата на словото, правата на жените и правата на религиозните малцинства.

Турция започна преговори на 3 октомври тази година, 42 години, след като поиска да бъде част от европейския блок. Сред положителните моменти, които ще бъдат посочени в доклада, са усилията на Турция за прилагане на политическите критерии от Копенхаген, както и констатацията, че турската икономика може да бъде определена вече като пазарна икономика.

Според Организацията за икономическо сътрудничество, страната е отбелязала напредък в борбата с корупцията.

Днес се очаква да бъде огласен официално и докладът за напредъка на Хърватия. Европейската комисия ще призове Загреб да работи повече за правата на малцинствата и изпълнението на реформите.

В доклада се казва също, че са необходими повече усилия в решаването на двустранните въпроси и особено на въпроса за границите. Европейската комисия ще препоръча Бившата Югославска Република Македония да бъде обявена за кандидат за членство в Европейския съюз. Този статут обаче не води до автоматично начало на преговори за присъединяване.