За да издържат на скъпите фуражи и горива животновъдите ликвидират част от стопанствата си