Наводнение след всеки дъжд. Затова ни потърсиха хората от ж.к. Саранск в Ботевград. Хората разказват, че от 2017 г. мазетата им са перманентно наводнени с вода от градския канал. Подавани са множество сигнали, но без резултат.

„За този проблем се уведомили община  Ботевград и София област“, каза Атанас Китов, жител на блока.

Жители на блока посочиха, че не можели да изчистят мазетата си. Според тях трябва да дойде пожарна. От ВиК дружеството не са идвали, въпреки че знаят от години.

За да могат да си използват мазетата, живущите в блока чакали водата сама да се оттече.

От ВиК предлагали да подменят цялата канализация на блока. По думите на живущите обаче проблемът бил отвън, а не отвътре. Външните шахти се запушвали и не смогвали да поемат водата при валежи и я връща в мазетата.

„Ние нищо не може да направим. Проблемът е с хоризонтала на градската отводнителна част“, каза Атанас Китов.

ВиК заявиха пред bTV, че канализационния клон има преливник, който е заустен в канал. Проблемът бил в затлачването.