Дядо Георги от кюстендилското село Пипреков Чифлик беше спасен преди 20 дни от военни при пожар в дома му. Той обаче остана без покрив и сега временно живее при свои съселяни.

Къщата на възрастния мъж може да бъде възстановена, но той няма да се справи сам. Той е започнал да я поправя, помагат му хора от селото. Нужен е нов покрив, врати и прозорци.

Нужни са още дървен материал и цикли, каза кметът на селото Стефан Котев.

Ако желаете да помогнете сметката е:

Георги Манолов Георгиев

БУЛСТАТ/ЕГН: 5103182827

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG70 SOMB 9130 1065 8285 01