Огромно градинско монополи, обрисуване на стена с общите думи в балканските езици, арт базар, университетски театър, прожекции, концерти и изложби са сред основните акценти в една от петте програми на тазгодишното десето юбилейно издание на „Нощ на музеите и галериите“, Пловдив – програмата „Град и публични пространства“. Тя съдържа над 30 събития на емблематични пловдивски локации в градска среда, които ще се случват през двата фестивални дни на 12 и 13 септември. Инициативата се реализира с медийната подкрепа на bTV.

Ключовите проекти в програмата „Град и публични пространства“ целят да трансформират или разтълкуват градската среда на Пловдив в нов културен контекст. Един от акцентите в нея е проектът Me/TheCity в сътрудничество между холандския режисьор Йост ван Веен и българския композитор Петър Дундаков, който опакова публично пространство в звук и картина чрез прожекции на сградата на ОП „Радостни обреди“. Проектът Графонетика на филолога Даниел Ненчев пък събира международни графични артисти, които ще обрисуват стена в центъра на Пловдив с общите думи в балканските езици.

Сдружение „Хамалогика“ от Бургас ще организира играта „Хамалополи мастърс“ в градинката на Джумая Джамия. Играта заимства правилата на класическото монополи, но вместо с пари, участниците играят с идеи за развитие на емблематични пространства и сгради на Пловдив. Сдружение „Трансформатори“ от София пък ще създадат своята „История в табелки“ чрез система от информационни табели за любопитни обекти и улици в градската среда в Пловдив, заимствани от интересни от културно-историческа гледна точка личности и събития.

По инициатива на DOMA Art Fest на Нощта ще гостува Чой Йонг Ок от Корея, който ще създаде инсталация от природни материали в „Конюшните на Царя“, а младият артист Озгюр Демирци от Турция ще представи проекта си "Задължителен избор“, който имитира гласуване в специално създаден сайт.„Капана Маркет“ ще обособи място в кв. Капана с уникален дизайн, на който творци ще могат да продават свои произведения. Проектът „55.555“ Street Gallery пък ще представи инсталация – улична галерия, в която е представена фотографска изложба на улични артисти, творящи по света и у нас на темата „Фасада“.