Всеки избира как и къде да почива. Но не мястото е толкова важно, колкото желанието да го откриеш и да положиш усилия за да стигнеш до него.

Ако към това се добави и ставане преди изгрев слънце, морската шир може да ти даде неповторими гледки и тихо да присъстваш в тях. Тихо, ако не използваш организирани корабчета, а се понесеш с каяк по гладката морска шир.

Там, в Егейско море до историческите Термопили, наричани още Горещи врати и познати от филмът "300", изгревът се оказа повече от забележителен.

Изгрев, на който се наслаждавахме всяка сутрин.