Сред многото неповторими по форма природни явления са падащите светкавици. И те както облаците винаги са различни и се пораждат и появяват на различни места.

Снимка: Ладислав Цветков

Факт е, че понякога такива бури предизвикват и проблеми. Силата на това природно явление не случайно е възбуждало винаги различни емоции и е част от митологията като израз на сила.

Снимка: Ладислав Цветков

Красиво е.

Снимка: Ладислав Цветков