Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е подписал решение за откриване на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница", съобщиха от МЗ. 

Крайният срок за подаване на офертите е до 20 август от 17.30 ч. Отварянето на постъпилите предложения ще бъде на 21 август в сградата на МЗ.

Очакванията на МЗ са през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат.

Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в обществената поръчка е 95 442 000 лв. с ДДС.